Et fælles værktøj

Fælles Medicinkort er en samlet oversigt over hver enkelt danskers aktuelle ordinationer og medicinkøb. Når det er opdateret, giver det alle relevante sundhedspersoner og den enkelte borger et hurtigt overblik over aktuel medicinering. Fælles Medicinkort er altså ikke en parallel platform, der skal supplere lægernes egne oplysninger om patienternes medicinering. Fælles Medicinkort er et fælles værktøj, hvis opdatering er en integreret del af ordinationen af medicin til patienterne.

En hjælp til borgeren

Alle borgere kan tjekke oplysningerne om sig selv ved at logge ind via www.sundhed.dk eller direkte på www.fmk-online.dk . Her kan man som borger se de samme oplysninger som sundhedspersonerne og har altså en samlet oversigt over sin aktuelle medicinering. Det vil sige, at de oplysninger, du som læge tilføjer medicinkortet, er de samme, som borgeren selv kan se. Tilsvarende vil en mangelfuld opdatering og afstemning af medicinkortet opleves mangelfuld for borgeren.

Opdateret information

Det er borgerens behandlende læge(r) der har ansvaret for at holde Fælles Medicinkort opdateret. Ved at gøre det lever du som læge både op til lovens krav og varetager borgerens tarv ved at sikre opdaterede oplysninger om borgerens aktuelle medicinering. Det kan enten være borgerens praktiserende læge eller en behandlende hospitalslæge, der overfører oplysningerne om den aktuelle medicinering første gang – herefter er det op til næste behandlende læge at opdatere med nye oplysninger og seponere uaktuelle ordinationer, således at Fælles Medicinkort hele tiden er retvisende.

Adgang til oplysningerne

Læger, tandlæger, sygeplejersker, sosu-assistenter, jordemødre og andre sundhedspersoner kan tilgå oplysninger om borgerens aktuelle medicinering i Fælles Medicinkort. Det kræver dog, at man har borgeren i aktuel behandling og at opslaget har en behandlingsmæssig relevans. Via den indbyggede log i Fælles Medicinkort kan alle brugere og borgeren selv følge med i både hvem, der har set på oplysningerne, hvem der har ændret oplysningerne og hvornår.

 

Læs her: Sådan kommer du i gang med Fælles Medicinkort